Vacatures

Vacantverklaring 2 functies van bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse Regering heeft beslist 2 functies van bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vacant te verklaren en een wervingsreserve aan te leggen met de geschikt bevonden kandidaten voor de duur van 2 jaar. 

U vindt het vacaturebericht dat in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is op donderdag 6 augustus 2020 en het selectiereglement met functiebeschrijving hieronder.

pdf bestandVR 2020 0307 DOC.0697.5.pdf (621 kB)

pdf bestand2020 SELECTIEREGLEMENT bestuursrechters RvVb.pdf (99 kB)

 

DE FUNCTIE
Als bestuursrechter streeft u naar tijdige en inhoudelijk kwaliteitsvolle geschilbeslechting op hoog niveau en draagt u bij aan rechtseenheid. Dat gebeurt in een professionele omgeving waarin u een team van referendarissen aanstuurt én waarin digitaal werken en digitaal procederen in toenemende mate belangrijk zijn.

DE BENOEMINGSVEREISTEN EN COMPETENTIES

  • licentiaat of master in de rechten
  • een grondige kennis van en minstens 10 jaar nuttige ervaring in het omgevingsrecht
  • een grondige kennis van bestuurs(proces)recht
  • een grondige kennis van het onteigeningsrecht
  • de capaciteit om een rechterlijke functie op hoog niveau te vervullen: juridisch-analytisch vermogen, besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden, collegialiteit en rechterlijke attitude

AANBOD
U wordt benoemd voor het leven. De bezoldiging is in salarisschaal A311.

INTERESSSE?
U stuurt uiterlijk op zaterdag 5 september 2020 uw kandidatuur aangetekend naar de Minister-president van de Vlaamse Regering, t.a.v. Dienstencentrum Talent – Selectiecentrum (AgO), Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Naast uw kandidatuur per aangetekend brief bezorgt u ook alle documenten per e-mail aan managementjobs@vlaanderen.be met eddie.clybouw@vlaanderen.be in cc.

vacature dossiermap