Vacature - 3 bestuursrechters bij de RvVb

  • 18 juni 2021

De Vlaamse Regering heeft beslist 3 functies van bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vacant te verklaren en een wervingsreserve aan te leggen met de geschikt bevonden kandidaten voor de duur van 2 jaar. 

Het vacaturebericht is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op vrijdag 18 juni 2021.

Het selectiereglement met functiebeschrijving vind je op de vacature-pagina.