Vacature - 2 bestuursrechters bij de RvVb

  • 26 augustus 2020

De Vlaamse Regering heeft beslist 2 functies van bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen vacant te verklaren en een wervingsreserve aan te leggen met de geschikt bevonden kandidaten voor de duur van 2 jaar. 

U vindt het vacaturebericht dat in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is en het selectiereglement met functiebeschrijving op de vacature-pagina.