Sluiting griffie - 6 september 2021

  • 2 september 2021

De griffie van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges is gesloten op maandag 6 september 2021. 

De griffie is die dag niet bereikbaar per telefoon. Eventuele e-mails worden beantwoord vanaf 7 september 2021.

De permanentie voor de behandeling van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid blijft evenwel verzekerd. Voor meer info hierover kan u hier terecht.