Regelgeving

Regelgeving vanaf 24 juni 2021

Het decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures (B.S. 14/06/2021) wijzigt op een aantal belangrijke punten het procedureverloop bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De inwerkingtreding van de meeste procedurele aanpassingen moet nog door de Vlaamse regering bepaald worden en is afhankelijk van een uitvoeringsbesluit.

De wijzigingen aan artikel 35 en 37 DBRC-decreet treden wel al in werking vanaf 24 juni 2021
De overgangsbepalingen zijn opgenomen in artikel 9 van het wijzigingsdecreet.

DBRC regelgeving

  • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg DBRC-decreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, kortweg Procedurebesluit
  • Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering

Handhaving