Regelgeving

Regelgeving i.v.m. de procedure

  • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg DBRC-decreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, kortweg Procedurebesluit
  • Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering

 

Regelgeving i.v.m. de lokale besturen

Hier vindt u een overzicht van Vlaamse regelgeving bestemd voor de lokale besturen.