Persbericht - Dendermonde – exploitatievergunningen nv Empro Europe – verwerping schorsing

  • 27 juli 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het ministerieel besluit tot schorsing van de vergunningen van de nv EMPRO EUROPE voor de exploitatie van een productiebedrijf voor dierlijke eiwitten in Dendermonde

Met het arrest van 24 juli 2020 verwerpt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vordering die de nv EMPRO EUROPE ingesteld heeft tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het ministerieel besluit waarbij de vergunningen voor de exploitatie van haar inrichting voor minstens drie maanden geschorst worden.

Na een beoordeling in kort geding worden de aangevoerde ongeldigheden van de bestuurlijke schorsingsprocedure niet aangenomen. De verzoekende partij overtuigt er evenmin van dat de gegeven verantwoording om tot schorsing over te gaan niet afdoende zou zijn en dat de opgelegde maatregel een onevenredig zware sanctie uitmaakt.

 

Contactpersoon             Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) 0475 /70 64 23

Arrest                         pdf bestandUDN OVD 1920-RvVb-0692.pdf (276 kB) 

Twitter                        @DBRC_Vlaanderen