Persbericht - Vilvoorde - Ringtrambus - verwerping vordering

  • 25 maart 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt beroep tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van een gedeelte van de Ringtrambus op het grondgebied van de stad Vilvoorde
 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw verleent op 8 juli 2019 aan de nv van publiekrecht De Werkvennootschap een omgevingsvergunning voor de aanleg van een gedeelte van de Ringtrambus op het grondgebied van de stad Vilvoorde. 

De aanvraag maakt deel uit van de aanleg van een nieuwe infrastructuur Ringtrambus, een openbare vervoerslijn van de Heizel tot de luchthaven van Zaventem. 

Een aantal bewoners van het Heldenplein hebben een beroep tot vernietiging met vordering tot schorsing ingediend bij de Raad. Ze hebben eerder reeds afstand gedaan van de vordering tot schorsing en de Raad had hiervan al akte genomen met een arrest van 20 januari 2021. 

Nu verwerpt de Raad het door hen ingestelde beroep ook ten gronde.   


Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 /70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2021-0795 in de zaak 1819-RvVb-1030-SA.pdf (442 kB)