Persbericht - Sint-Niklaas - schorsing omgevingsvergunning

  • 14 juni 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de omgevingsvergunning voor het inrichten van een meergezinswoning in een vroeger fabrieksgebouw te Sint-Niklaas 

Op 6 mei 2021 heeft de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen opnieuw een vergunning verleend voor de herinrichting van het pand aan de Mercatorstraat 138-140 te Sint-Niklaas tot een meergezinswoning met zeven wooneenheden. De beslissing is genomen nadat de Raad de vorige vergunning van 30 juli 2020 wegens motiveringsgebreken vernietigd heeft op vordering van de aanpalende buur. 

Via een spoedprocedure (uiterst dringende noodzakelijkheid) vordert dezelfde buur de schorsing van de nieuwe vergunning. 

Met een arrest van 11 juni 2021 wordt dat beroep ingewilligd en wordt de vergunning van 6 mei 2021 geschorst. Na een eerste voorlopig onderzoek wordt er besloten dat de deputatie niet aan het vernietigingsarrest tegemoetgekomen is. Meer bepaald gaat de deputatie opnieuw niet in op de in de administratieve beroepsprocedure aangevoerde bezwaren van de provinciale omgevingsambtenaar tegen de onduidelijkheid van de aanvraag en tegen de schaal van het project. Ook wordt er beslist dat de spoedprocedure verantwoord is aangezien de werken hervat zijn en een uitspraak in de gewone schorsingsprocedure te laat dreigt te komen. 

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-UDN-2021-1097 (225 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen