Persbericht - Lommel - realisatie rondweg - vernietiging

  • 2 april 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt onteigening ter realisatie van de rondweg te Lommel

Op 28 april 2020 neemt de gemeenteraad van de stad Lommel het besluit tot (definitieve) onteigening van “onroerende goederen op het grondgebied van de stad Lommel” voor de realisatie van de rondweg. De onteigening geeft uitvoering aan de rooilijnplannen die op dezelfde datum (definitief) werden goedgekeurd.

Tegen dit onteigeningsbesluit wordt bij de Raad beroep ingesteld door een aantal eigenaars en/of bewoners van de door dit besluit getroffen percelen langs de Koning Albertlaan, de Koningin Astridlaan, de Koning Leopoldlaan en de Norbert Neeckxlaan.

Met  het arrest van 1 april 2021 vernietigt de Raad het onteigeningsbesluit. De Raad stelt vast dat de gegevens waarop het besluit steunt, dateren van 2009 en 2010, zodat deze niet langer actueel kunnen worden genoemd. Dit maakt dat de onteigeningsnoodzaak (met betrekking tot het doel en het voorwerp van de onteigening) in het besluit niet voldoende wordt verantwoord.

Tegen de beslissing van de gemeenteraad van de stad Lommel van 28 april 2020 houdende de definitieve vaststelling van de rooilijnplannen met nr. 110257 RL-1 en nr. 110257 RL-2 inzake de aanleg van een rondweg werd een beroep ingesteld bij de Vlaamse regering. Er is de Raad geen beslissing van de Vlaamse regering over dit beroep bekend.

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest

pdf bestandArrest RvVb-A-2021-0854 (465 kB)

pdf bestandArrest RvVb-A-2021-0855 (69 kB)

Twitter @DBRC_Vlaanderen