Persbericht - Lier - overstromingsgebied - vernietiging omgevingsvergunning

  • 16 september 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied ‘Polder van Lier’

Op 14 mei 2019 verleent de Vlaamse regering een omgevingsvergunning aan de Vlaamse Waterweg nv voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Lier. Het overstromingsgebied heeft als voornaamste doel om de stad Lier te beschermen tegen wateroverlast bij hoge waterstanden in het Netegebied en kadert in de uitvoering van het Sigmaplan.

Een omwonende vordert bij de Raad de vernietiging van de omgevingsvergunning. Gelijktijdig met de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd bij de Raad van State ook de vernietiging gevorderd van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’.

Aangezien de omgevingsvergunning steunt op dat uitvoeringsplan heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de behandeling van de zaak op 18 augustus 2020 onbepaald uitgesteld. Zo kon hij de uitspraak van de Raad van State over het ruimtelijk uitvoeringsplan afwachten. De Raad van State heeft dat uitvoeringsplan vervolgens op 18 mei 2021 vernietigd (arrest 250.618).

Met zijn arrest van 16 september 2021 vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu de omgevingsvergunning voor het overstromingsgebied. De Raad stelt vast dat de omgevingsvergunning steunt op het vernietigd ruimtelijk uitvoeringsplan en dus geen geldige bestaansreden meer heeft.

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2122-0057 (96 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen