Persbericht - Hambos Logistics - Haacht - verwerping

  • 11 maart 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het beroep tegen de omgevingsvergunning verleend aan de bv Hambos Logistics voor het verder uitbaten en veranderen van het distributiecentrum aan de Leuvense Vaart in Haacht

Op 23 juli 2020 verleent Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme een omgevingsvergunning aan de bv Hambos Logistics voor het verder uitbaten en veranderen van een bestaand distributiecentrum aan de Leuvense Vaart.

De gemeente Haacht en het college van burgemeester en schepenen stellen tegen deze beslissing beroep in bij de Raad. Ze menen dat de minister als vergunningverlenende overheid de effecten op de mobiliteit en de verkeersveiligheid in het dorpscentrum niet voldoende heeft onderzocht.

Met het arrest van 11 maart 2021 verwerpt de Raad het beroep. De Raad stelt vast dat de mobiliteitshinder en de verkeersveiligheid in het dorpscentrum belangrijke aandachtspunten waren tijdens de voorafgaande vergunningsprocedure. Zo wordt de mobiliteit in de omgeving als ‘niet optimaal’ omschreven en wordt het vrachtverkeer daarom in het centrum aan tijdsbeperkingen onderworpen.

De Raad oordeelt dat de minister zorgvuldig rekening houdt met de verschillende uitgebrachte adviezen en een duidelijk beeld heeft gevormd van de mobiliteitssituatie in de omgeving. De gemeente en het college van burgemeester en schepenen tonen de onwettigheid van de opgelegde tijdsbeperkingen volgens de Raad niet aan.

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2021-0738 (316 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen