Persbericht - Genk - omgevingsvergunning Essers - schorsing

  • 23 juni 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de omgevingsvergunning, verleend aan de nv H. ESSERS LOGISTICS COMPANY, voor het bouwen van een crossdock en magazijnen na het ontbossen van het terrein gelegen aan de Woudstraat in Genk

Met het arrest van 22 juni 2020 schorst de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning bij uiterst dringende noodzakelijkheid op vraag van de vzw BOS+ VLAANDEREN.

In het arrest wordt aangenomen dat de beslissing tot ontheffing van de verplichting tot het opmaken van een milieueffectenrapport onwettig is. De ontheffingsbeslissing vormt een onontbeerlijke grondslag voor het verlenen van de omgevingsvergunning. 


Contactpersoon           Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arrest                       pdf bestandArrest RvVb-UDN-1920-0963 (448 kB)      

Twitter                       @DBRC_Vlaanderen