Persbericht - eerste arresten handhaving ruimtelijke ordening

  • 4 augustus 2020

HANDHAVINGSCOLLEGE


Handhavingscollege spreekt eerste arresten uit over handhaving ruimtelijke ordening 

Met een eerste arrest van 4 augustus 2020 verwerpt het College het beroep tot vernietiging tegen een beslissing van de Gewestelijke Entiteit van 19 juli 2019, waarmee aan de overtreder een alternatieve bestuurlijke geldboete van 8.740 euro wordt opgelegd. 
Aan de verzoekende partij werd verweten dat hij in een pand vergunningsplichtige werken zonder omgevingsvergunning heeft uitgevoerd. 

Met een tweede arrest van 4 augustus 2020 verwerpt het College het beroep tot vernietiging tegen een beslissing van de Gewestelijke Entiteit van 19 juni 2019, waarmee aan de overtreder een alternatieve bestuurlijke geldboete werd opgelegd van 1.402 euro.
Aan de verzoekende partij werd verweten dat hij verbouwingswerken in strijd met de vergunningsvoorwaarden heeft uitgevoerd aan een pand opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

In beide arresten oordeelt het College dat de boete niet kennelijk onredelijk begroot is, rekening houdend met de decretale waarderingscriteria, en dat de omstandigheden, zoals aangevoerd door de verzoekende partij geen deugdelijke motieven vormen om te besluiten tot een herleiding van de boete.

 

Contactpersoon Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC - 0475 70 64 23
Arrest

pdf bestandArrest HHC-M-1920-0037 (52 kB)

pdf bestandArrest HHC-M-1920-0034 (66 kB)

Twitter @DBRC_Vlaanderen