Persbericht - Berlaar - administratief centrum - vernietiging

  • 19 augustus 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning voor bouw nieuw administratief centrum en appartementen in Berlaar

Op 1 juni 2018 dienen de gemeente Berlaar, de nv CIRIL, de nv DEMOCO en de cv(ba) FLUVIUS SYSTEM OPERATOR een aanvraag in voor de nieuwbouw van een administratief centrum en 13 appartementen na de sloop van de aanwezige constructies (o.a. schoolgebouw), de verbouwing van de brandweerkazerne naar 2 appartementen en de aanleg van een boven-en ondergrondse parking, en de exploitatie van een elektriciteitscabine en een bronbemaling.

Het betreft een nieuwe aanvraag die wordt ingediend nadat de Raad op 25 september 2018 twee beslissingen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Antwerpen vernietigde, met name een stedenbouwkundige vergunning van 16 maart 2017 voor de nieuwbouw van een administratief centrum, de nieuwbouw van appartementen, de verbouwing van bestaande gebouwen en de aanleg van de site en een stedenbouwkundige vergunning van 17 maart 2017 voor het slopen van panden (arrest nummer RvVb/A/1819/0104)..

De deputatie van de provincieraad van de provincie Antwerpen verleent de omgevingsvergunning op 25 juli 2019. Deze beslissing wordt op vordering van enkele buren door de Raad eerst geschorst (arrest nummer RvVb/S/1920/0421 van 8 januari 2020) en vervolgens vernietigd (arrest nummer RvVb/A/1920/0774 van 21 april 2020).

Op 27 augustus 2020 neemt de deputatie een herstelbeslissing en verleent opnieuw een omgevingsvergunning.

Op vordering van drie buren schorst de Raad de uitvoering van de nieuwe omgevingsvergunning via een spoedprocedure (uiterst dringende noodzakelijkheid) op 16 oktober 2020 (arrest nummer RvVb-UDN-2021-0170). De door deze buren ingestelde gewone vordering tot schorsing wordt hierdoor doelloos en wordt door de Raad verworpen op 4 februari 2021 (arrest nummer RvVb-S-2021-0601). De buren vragen de voortzetting van de procedure.

Met het arrest van 19 augustus 2021 vernietigt de Raad de omgevingsvergunning. De Raad stelt vast dat de erfgoedwaarde van de te slopen school niet op correcte wijze werd beoordeeld. Bovendien werd de overeenstemming van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening niet afdoende gemotiveerd.

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2021-1281 (366 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen