Beheer

De beheerder ondersteunt de eerste voorzitter bij de dagelijkse organisatie en het beheer van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, het personeelsmanagement en het human resource management in het algemeen (als HR business partner), de opvolging van interne en externe communicatie, de ICT-coördinatie, de budgetcontrole en het financieel beheer, de logistiek en het beheer van de infrastructuur, de redactie van werkingsverslagen, de opvolging van organieke regelgeving m.b.t. de DBRC, de samenwerking met de ondersteunende diensten, etc.

De eerste voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges heeft op 28 november 2014 de heer Eddie Clybouw als beheerder aangesteld.

De management assistenten (mevrouw Marie-Solange Twagirayesu en mejuffrouw Jorien Van Bouwel) staan in voor de algemene administratieve ondersteuning van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, onder meer op het vlak van personeelsadministratie, logistiek en archiefbeheer, onthaal, ICT en communicatie.