Opstart digitaal loket

  • 19 februari 2021

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zet op maandag 22 februari 2021 een belangrijke, volgende stap in zijn digitalisering door het beschikbaar maken van een digitaal loket.

Procespartijen, burgers, advocaten, overheden, … kunnen vanaf maandagochtend documenten digitaal bezorgen aan de DBRC in een beveiligde omgeving. Dit kan voor alle lopende en toekomstige procedures bij de drie rechtscolleges onder de koepel van de DBRC: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Het gebruik van het digitaal loket is vrijwillig en kosteloos. Procespartijen kunnen er nog steeds voor kiezen om documenten te bezorgen via een aangetekende brief of door neerlegging op de griffie.

De griffie van de DBRC verstuurt in deze fase nog alle kennisgevingen via een aangetekende brief.

Deze versie van het digitaal loket is slechts één stap in een ruimer digitaliseringsproject. De DBRC heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in de interne digitalisering, alsook in de voorbereiding van een uitgebreide, externe digitalisering.

De DBRC blijft het komende jaar, in samenwerking met een externe partner, verder werken aan de digitalisering van alle aspecten van de procedures bij de betrokken rechtscolleges. U kan hierover meer lezen in het Beleidsplan 2021-2024.

Alle relevante informatie over het digitaal loket (waaronder de regelgeving, een handleiding, belangrijke mededelingen, …), alsook een rechtstreekse link naar het loket, vindt u terug op onze website via www.dbrc.be/loket.

Voor vragen over het digitaal loket kan u de griffie van de DBRC contacteren.