Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden voortaan ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Vanaf 23 februari 2017 trad de eengemaakte omgevingsvergunningsprocedure in principe in werking.

Vanaf deze datum volgen aanvragen die volgens het Omgevingsvergunningsdecreet op Vlaams of provinciaal niveau worden behandeld, sowieso meteen de omgevingsvergunningsprocedure.

Vanaf 1 januari 2018 geldt dit voortaan ook voor alle aanvragen die volgens het Omgevingsvergunningsdecreet op gemeentelijk niveau worden behandeld.

Welke procedure gevolgd wordt voor de aanvraag, heeft uiteindelijk ook gevolgen voor het indienen van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Mogelijke verschillen worden duidelijk aangegeven bij de veelgestelde vragen.