Bijsluiter zoekformulier rechtspraak

Beste bezoeker

Hieronder vindt u wat uitleg om het nieuwe zoekformulier te gebruiken.

U, als (frequent) gebruiker, merkt misschien nog dingen op die bij het testen niet aan het licht zijn gekomen. Aarzel niet om dit te signaleren op info.dbrc@vlaanderen.be

Intussen digitaliseert de DBRC verder en plannen we om website, zoekformulier en (interne) kennisdatabank(en) te integreren, zodat u in de toekomst nog efficiënter de rechtspraak van de bestuursrechtscolleges kan doorzoeken en raadplegen. 

*

U kan de uitspraken ofwel doorzoeken met het zoekformulier, ofwel chronologisch bekijken via een overzichtslijst.

In het zoekformulier tikt u uw zoekterm in.

Als u naar een aaneensluitende reeks van woorden of lettercombinaties wil zoeken, moet u die tussen dubbele aanhalingstekens zetten.

Vb: "neergelegd ter griffie" geeft enkel de uitspraken weer waar deze reeks van woorden, en in die volgorde, voorkomt
Vb: "overstromingsbegied" zal in dit geval geen resultaten weergeven, gelet op de spel- of typefout

Op dezelfde manier zoekt u naar een arrest op een specifieke datum of naar een arrest met een specifiek arrestnummer of rolnummer.

Vb: "16 juli 2019" geeft enkel de uitspraken weer waar deze datum in voorkomt.
Vb. "RvVb-A-1920-0284" geeft als resultaat het arrest met dit arrestnummer en eventueel ook nog andere arresten die verwijzen naar dit specifieke arrest.

U kan ook de booleaanse (of logische) operatoren ('AND', 'OR', 'NOT', etc.,) gebruiken. De operatoren zijn hoofdlettergevoelig. 

U kan de zoekresultaten beperken door :

  • aan te vinken welk type arresten u wil doorzoeken 
  • aan te vinken welk werkjaar u wil doorzoeken (een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar)
  • verschillende zoekcriteria te combineren (bv. één of meerdere types arresten binnen één of meerdere werkjaren).

De resultatenlijsten kan u op- of aflopend sorteren op arrestnummer. Hoe hoger het arrestnummer, hoe recenter het arrest is uitgesproken.

De overzichtslijst vindt u onder het zoekformulier. U kan deze verfijnen door het 'type arrest' en 'werkjaar' aan te vinken. Vanaf oktober 2019 vindt u ook steeds de meest recent uitgesproken arresten bovenaan deze lijst. De datum waarop het arrest uitgesproken is, vindt u niet terug in de overzichtslijst. U kan onderaan het scherm doorklikken naar pagina 2, 3, etc.