Mededeling - niet-schorsingsarrest GwH m.b.t. Validatiedecreet

  • 4 maart 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Reactie naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen nam kennis van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2021, met nummer 30/2021. 

Het Hof verwerpt met dit arrest het verzoek tot schorsing van het Decreet van 17 juli 2020 tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines (Validatiedecreet) op de afwezige ernst van de middelen.

Zonder een uitdrukkelijk verzoek daartoe van de Raad is er voor de partijen, in hangende zaken bij de Raad met een principiële doorwerking van het Validatiedecreet, geen grond om proactief (aanvullende) nota’s in te dienen. 

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 /70 64 23