Digitaal loket van de Vlaamse bestuursrechtscolleges

Het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges is een beveiligde omgeving waarop documenten in het kader van de rechtspleging elektronisch kunnen worden neergelegd.      

De elektronische neerlegging via het digitaal loket wordt beschouwd als een beveiligde zending als vermeld in artikel 2, 8°, c van het DBRC-decreet.

Het gebruik ervan is optioneel. U kan uw documenten nog steeds versturen met een aangetekende brief of neerleggen ter griffie.

De griffie blijft alle betekeningen verrichten met een aangetekende brief. Deze betekeningen gebeuren dus niet via het digitaal loket.

Belangrijke mededelingen

Wanneer er onderhoudswerkzaamheden aan het digitaal loket voorzien zijn, zal de DBRC u hier tijdig informeren over het voorziene tijdstip van dit onderhoud.  

Ook wanneer de infrastructuur van de toepassing ‘down’ is (bv. hardwarematige problemen met de server waarop de applicatie is gehost), zal de DBRC dit naderhand hier communiceren.

Handleiding

Hier vindt u meer informatie over hoe u toegang kan verkrijgen tot het loket en over hoe u documenten in het kader van de rechtspleging elektronisch kan neerleggen.

pdf bestandHandleiding Loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges (480 kB)