Kijksluiter

Onderstaande informatieve video vertelt u enerzijds kort waarvoor de 3 bestuursrechtscolleges bij de DBRC bevoegd zijn en anderzijds doet het uit de doeken hoe een zitting bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen praktisch verloopt.