Griffie

De bestuursrechtscolleges dienen aan rechtzoekenden de decretaal beoogde rechtsbescherming te bieden op een efficiënte, kwaliteitsvolle en daadkrachtige manier.

De griffie zorgt daarbij voor de administratieve voorbereiding, opvolging en afhandeling van beroepen, vóór de zitting en na de uitspraak, en coördineert tevens het geheel van de dossierbehandeling.

De griffie is samengesteld uit een team van griffiemedewerkers en griffier onder leiding van de hoofdgriffier.

De eerste voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges heeft op 28 november 2014 de heer Xavier Vercaemer als hoofdgriffier aangesteld.