Eindejaarsperiode - Sluiting van de griffie

  • 17 december 2020

De griffie van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges is gesloten van 25 december tot en met 3 januari. 

De griffie is niet bereikbaar per telefoon tijdens deze periode. Eventuele e-mails worden beantwoord vanaf 4 januari 2021.

De permanentie voor de behandeling van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid blijft evenwel verzekerd. Voor meer info hierover kan u hier terecht.