Dienst van de Bestuursrechtscolleges

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (kortweg DBRC) is de dienst die inhoudelijk en administratief drie onafhankelijke Vlaamse administratieve rechtscolleges overkoepelt en ondersteunt, met name het Handhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Meer informatie over de DBRC kan u lezen op de pagina's over het ontstaan, de opdracht en de organisatie van de dienst.

De DBRC wordt geleid door de Eerste Voorzitter, Eddy Storms.

U kan de DBRC contacteren :

  • via e-mail : info.dbrc@vlaanderen.be
  • via telefoon : (02) 553.17.75 (tijdens de kantooruren)
  • woordvoerder : (0475) 70.64.23

U hebt een dossiergebonden vraag of u bent procespartij ? Dan contacteert u beter de bestuursrechtscolleges onmiddellijk