Coördinatiebureau

Het coördinatiebureau kan worden beschouwd als een gespecialiseerd studie- en expertenbureau binnen de DBRC, dat werkt onder het gezag van de eerste voorzitter.

De kerndoelstelling en -taak van het coördinatiebureau is het ondersteunen van de eerste voorzitter, de voorzitters van de bestuursrechtscolleges en de kamervoorzitters bij het waken over de eenheid van de rechtspraak van de DBRC-bestuursrechtscolleges. Met dit laatste wordt bedoeld, zowel de eenheid van de rechtspraak van (de kamers van) een individueel DBRC-bestuursrechtscollege, als de eenheid van de rechtspraak van de DBRC-bestuursrechtscolleges onderling.

Het coördinatiebureau vervult tevens een inhoudelijk onafhankelijke adviserende rol m.b.t. de bestaande en toekomstige beleidslijnen en -keuzes in de rechtspraak en regelgeving van de DBRC-bestuursrechtscolleges.

Daarnaast is het ook verantwoordelijk voor het actief bijhouden en uitwisselen van juridische kennis en ervaring binnen de DBRC(-bestuursrechtscolleges).

Ten slotte draagt het bij tot de communicatie van en over de rechtspraak van de DBRC-bestuursrechtscolleges.

Het coördinatiebureau is samengesteld uit een team van coördinatiejuristen onder leiding van het hoofd van het coördinatiebureau.

De eerste voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges heeft op 28 november 2014 de heer Steven Denys als hoofd van het coördinatiebureau aangesteld.