Dienst van de Bestuursrechtscolleges

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (kortweg DBRC) is de dienst die inhoudelijk en administratief drie onafhankelijke Vlaamse administratieve rechtscolleges overkoepelt en ondersteunt, met name het Handhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Meer informatie over de DBRC kan u lezen op de pagina's over het ontstaan, de opdracht en de organisatie van de dienst.

De DBRC wordt geleid door de Eerste Voorzitter, Eddy Storms.

U kan de DBRC contacteren:

  • via e-mail: info.dbrc@vlaanderen.be
  • via telefoon: 02 553 17 75 (tijdens de kantooruren)
  • via de woordvoerder: 0475 70 64 23

U hebt een dossiergebonden vraag of u bent procespartij? Dan contacteert u beter de bestuursrechtscolleges onmiddellijk