8.2 Hoe moet ik het UDN-beroep indienen?

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan samen met een vordering tot vernietiging of afzonderlijk worden ingediend.

Voor de vormvereisten van het UDN-verzoek, zie '2.4 Aan welke (vorm)vereisten moet mijn verzoekschrift voldoen?'.

De griffier schrijft een UDN-verzoek onmiddellijk in op het definitieve register. U kan dit dus niet meer regulariseren.

Zie ook artikel 55 Procedurebesluit.