8.1 Wat is een UDN-procedure?

Een UDN-procedure is een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan enkel door de Raad worden bevolen op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de zaak uiterst dringend noodzakelijk is zodat de behandeling ervan onverenigbaar is met de behandelingstermijn van een vordering tot gewone schorsing en minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de vernietiging van de bestreden beslissing op het eerste gezicht verantwoordt.

Zie ook artikel 65 Procedurebesluit en artikel 40, §2 DBRC-decreet.