7.1 Werkt de vernietigingsprocedure schorsend?

Een bij de Raad ingediend vernietigingsberoep heeft op zich geen schorsende werking.

U kan wel een gewone vordering tot schorsing indienen of een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) indienen waarna de Raad de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing kan bevelen.

Zie ook artikel 14 DBRC-decreet.