2.1 Binnen welke termijn moet ik mijn verzoekschrift indienen?

Voor stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningsbeslissingen en aktenames van meldingen moet u uw beroep instellen binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat:

  • hetzij de dag na deze van de betekening van de bestreden beslissing, wanneer dergelijke betekening vereist is;
  • hetzij de dag na deze van de startdatum van de aanplakking.

Voor registratie- en valideringsbeslissingen moet u uw beroep instellen binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat:

  • voor wat betreft valideringsbeslissingen:
  • hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;
  • hetzij de dag na de opname in het vergunningenregister, in alle andere gevallen;
  • voor wat betreft registratiebeslissingen:
  • hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;
  • hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen.

Zie ook artikel 4.8.11, §2 VCRO.

Voor omgevingsvergunningsbeslissingen en de aktenames van meldingen  moet u uw beroep, op straffe van onontvankelijkheid, instellen binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat:

  • hetzij de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
  • hetzij de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.

Zie ook artikel 105, §3 Omgevingsvergunningsdecreet.