_14.4 Wat kost een bemiddeling?

De kost voor het opstarten van een bemiddeling is door de regelgeving vastgesteld op een forfaitair bedrag van 700 euro.

Dit is een vaste kostprijs ongeacht het aantal bemiddelingsessies en ongeacht het resultaat van de bemiddeling.

Bij een bemiddelingsopdracht uitgevoerd door een interne bemiddelaar wordt het bedrag gestort op de rekening van het Fonds Bestuursrechtscolleges.

Bij een bemiddelingsopdracht uitgevoerd door een externe bemiddelaar wordt het bedrag gestort op de rekening van de betrokken bemiddelaar.

U betaalt deze vergoeding voorafgaand aan de opstart van de bemiddeling. Dit betekent voor de interne bemiddelingen dat de interne bemiddelaar deze vergoeding opvraagt met het oog op de storting op het DBRC-fonds.

Als de Raad na een geslaagde bemiddeling het bemiddelingsakkoord bekrachtigt, verdeelt de Raad de kosten, bestaande uit de rolrechten en de bemiddelingsvergoeding gelijk over de partijen, tenzij de partijen zelf dit anders bepaald hebben in het bemiddelingsakkoord.

Er is geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd wanneer de bemiddeling tot een bekrachtigd bemiddelingsakkoord leidt.

Zie ook artikel, 21, §7, laatste lid DBRC-decreet, artikel 42, §5 DBRC-decreet en artikel 20/2 Procedurebesluit.