1.4 Hoe verloopt de briefwisseling tussen de partijen en de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Met uitzondering van de besturen kiest elke partij in haar eerste processtuk een woonplaats in België die geldt voor alle daaropvolgende proceshandelingen van de zaak, dit betekent de hoofdvordering en de eventuele aanvullende vorderingen.

Bv. Buren X en Y dienen een verzoek tot vernietiging in en doen woonplaatskeuze op het adres van hun advocaat zodat de briefwisseling van de Raad bij de advocaat toekomt. Bij een latere vordering tot schorsing, of vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid zal er automatisch woonplaatskeuze zijn bij diezelfde advocaat.

De griffier verricht alle betekeningen rechtsgeldig op de gekozen woonplaats.

U moet elke wijziging van de woonplaatskeuze voor elke zaak (hoofdvordering en eventuele aanvullende vorderingen) afzonderlijk en met een beveiligde zending uitdrukkelijk ter kennis brengen van de griffier, met vermelding van het rolnummer van de zaak waarop de wijziging betrekking heeft.

Zie ook artikel 7 Procedurebesluit.