_13.4 Kan ik nog een beroep indienen tegen de uitspraak van de Raad?

Tegen een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is cassatieberoep mogelijk. De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, onderzoekt enkel of de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen conform is met de regelgeving en de voorgeschreven procedures.

De injunctietermijn wordt geschorst zolang een cassatieberoep, tegen een arrest waarmee de Raad dergelijke termijn oplegt, aanhangig is bij de Raad van State.

Zie ook artikel 37, ยง1 DBRC-decreet.

Voor verdere informatie hierover, zie de website van de Raad van State.