_12.9 Waar en wanneer zetelt de Raad?

De Raad zetelt in principe op dinsdag of donderdag.

De zittingen van de Raad vinden plaats in de zittingszalen in het Ellipsgebouw, B-toren (gelijkvloers), Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. De oproepingsbrief vermeldt in welke zittingszaal (Lambrecht, Mast of Suetens) uw zaak behandeld zal worden.

Het zittingsblad kan u de dag voor de zitting op de website raadplegen.

De partijen en/of hun raadsman dienen aanwezig te zijn ten laatste tien minuten voor het gestelde aanvangsuur.