_12.7 Kan ik op de zitting nog stukken neerleggen?

U kan op de zitting op eigen initiatief – dit is wanneer de Raad er niet zelf om verzoekt – in principe geen aanvullende stukken overmaken aan de Raad. Tijdens de zitting kan u enkel de reeds ingediende schriftelijke nota’s en stukken mondeling toelichten.

Ook pleitnota’s of een nota in geval van schriftelijke verschijning kunnen niet worden neergelegd.

U kan de Raad op een zitting vanzelfsprekend wel steeds informeren over het ondertussen al dan niet verleend zijn van andere relevante vergunningen, het verloop van een relevante hangende gerechtelijke procedure of de uitspraak in een afgeronde gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de bij de Raad bestreden beslissing.

Zie ook artikel 86, §2 Procedurebesluit.