_12.5 Kan ik als procespartij getuigen naar de zitting meebrengen?

Indien u wil dat de Raad een getuige hoort, moet u daartoe tijdens het vooronderzoek een afzonderlijk gemotiveerd verzoek aan de Raad overmaken.

De kamer beslist over de noodzakelijkheid en relevantie van het horen van een getuige.

De kamer kan ook ambtshalve getuigen oproepen.

Aan elke getuige wordt gevraagd of hij getuigengeld wilt. Het getuigengeld bedraagt maximaal 200 euro en wordt door de Raad begroot en toegekend. De kosten voor het vervoer, berekend op de voordeligste wijze, moeten in het getuigengeld begrepen zijn.

Zie ook artikel 16 DBRC-decreet en artikelen 21 en 83 Procedurebesluit.