_12.3 Hoe verloopt een zitting?

De kamervoorzitter verklaart de zitting voor geopend en leidt de zitting in goede banen.

De zaken worden, op voorwaarde dat alle procespartijen aanwezig zijn, in volgorde van het zittingsblad opgeroepen. Nadat de kamervoorzitter een verslag heeft gegeven van de zaak, komen alle procespartijen aan het woord. De behandeling van het beroep gebeurt op tegenspraak. De partijen pleiten in elkaars aanwezigheid.

De griffier stelt een proces-verbaal van de zitting op.

Zie ook artikel 86, §1 en §3 Procedurebesluit.