_12.1 Wanneer word ik uitgenodigd voor de zitting?

Na afloop van het vooronderzoek ontvangt u samen met de andere partijen een uitnodiging om op een openbare zitting van de Raad te verschijnen.

Deze oproepingsbrief wordt ofwel ten minste 15 dagen vóór de dag van de zitting ten gronde (de vordering tot vernietiging) ofwel ten minste 7 dagen vóór de dag van de schorsingszitting aan u toegestuurd en vermeldt de plaats, de dag en het tijdstip van de zitting waarop uw dossier behandeld wordt.

Het administratief dossier en de overtuigingsstukken kunnen elke werkdag op de griffie worden geraadpleegd. In de schorsingsprocedure kan u dit tot op de dag vóór de zitting en in de vernietigingsprocedure tot vijf werkdagen vóór de zitting.

Zie ook artikelen 63 en 85 Procedurebesluit.