_11.2 Wat is het gevolg van een afstand van geding naar kostentoewijzing?

De Raad legt de kosten in principe ten laste van de verzoekende partij die afstand doet van het geding. De kosten van de tussenkomst blijven normaal echter ten laste van de tussenkomende partij(en).