1.1 Tegen welke beslissingen kan ik een beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Voor aanvragen die zijn behandeld volgens de procedureregels van de VCRO

De Raad doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van:

  1. vergunningsbeslissingen, zijnde uitdrukkelijke of stilzwijgende bestuurlijke beslissingen, genomen in laatste administratieve aanleg, betreffende het afgeven of weigeren van een vergunning;
  2. valideringsbeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen houdende de validering of de weigering tot validering van een as-builtattest;
  3. registratiebeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen waarbij een constructie als “vergund geacht” wordt opgenomen in het vergunningenregister of waarbij een dergelijke opname geweigerd wordt;
  4. aktenames van meldingen als vermeld in artikel 4.2.2 VCRO.

Zie ook artikel 4.8.2 VCRO.
 

Voor aanvragen die volgens de procedure van het Omgevingsvergunningsdecreet zijn behandeld

De Raad doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van:

Zie ook artikel 105, §1 Omgevingsvergunningsdecreet.