Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Vanaf 23 februari 2017 treedt de eengemaakte omgevingsvergunningsprocedure in principe in werking.

Er wordt evenwel een tijdelijke overgangsregeling voorzien.

Vanaf 23 februari 2017 volgen aanvragen die volgens het Omgevingsvergunningsdecreet op Vlaams of provinciaal niveau worden behandeld, sowieso meteen de omgevingsvergunningsprocedure.

Aanvragen die volgens het Omgevingsvergunningsdecreet op gemeentelijk niveau worden behandeld, volgen ofwel de omgevingsvergunningsprocedure, ofwel de bestaande oude procedures, indien de gemeente uitstel heeft gevraagd tot 1 juni 2017 én wat vele gemeenten ook effectief gevraagd hebben. Meer informatie vindt u op de website van het Omgevingsloket.

Welke procedure gevolgd wordt voor de aanvraag, heeft uiteindelijk ook gevolgen voor het indienen van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Mogelijke verschillen worden duidelijk aangegeven bij de veelgestelde vragen.