Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege.

Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen vergunningsbeslissingen betreffende het afleveren of weigeren van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen.

rvvb 1
Over de Raad
rvvb4
FAQ's
rvvb2
Rechtspraak
rvvb5
Regelgeving
rvvb3
Zittingen
rvvb6
Procedure