Regelgeving

Regelgeving vanaf 24 april 2017

Het decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft ( wijzigingsdecreet) (B.S. 24/01/2017) wijzigt op een aantal (belangrijke) punten het procedureverloop bij het Milieuhandhavingscollege.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges (wijzigingsbesluit) (B.S. 24/04/2017) voert dit decreet verder uit.

pdf bestandWijziging procedurebesluit DBRC.pdf (3.46 MB)

Het wijzigingsdecreet en wijzigingsbesluit treden in werking op 24 april 2017.

De overgangsbepalingen zijn opgenomen in artikel 22 van het wijzigingsdecreet en artikel 71 van het wijzigingsbesluit.
 

Regelgeving m.b.t. beroepen ingediend vanaf 1 januari 2015

  • Het Milieuhandhavingsdecreet, dat als titel XVI werd ingevoegd in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (gecoördineerde versie)
  • Het Milieuhandhavingsbesluit tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (gecoördineerde versie)
     
  • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg DBRC-decreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, kortweg Procedurebesluit
  • Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering

 

Regelgeving m.b.t. beroepen ingediend tot en met 31 december 2014