Opleiding "Nieuw DBRC-decreet en procedurebesluit doorgrond" 14 september

  • 7 augustus 2017

Op 14 september organiseert de DBRC, in samenwerking met Die Keure, een opleiding over het nieuw DBRC-decreet en procedurebesluit.

Het DBRC-decreet en het DBRC-procedurebesluit regelen sinds 1 januari 2015 de rechtspleging van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Milieuhandhavingscollege. Ondertussen zijn zowel het DBRC-decreet als het DBRC-procedurebesluit gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 24 april 2017. Tijd om alles eens op een rijtje te zetten tijdens een studienamiddag.

U vindt alle informatie op de volgende link: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/8141/nieuw-dbrc-decreet-en-procedurebesluit-doorgrond