Openingszitting DBRC 10 nov 2016

  • 29 september 2016

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) ondersteunt en overkoepelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Deze Vlaamse bestuursrechtscolleges bundelen hun krachten sinds 1 november 2014.

Eddy Storms, Eerste Voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) nodigt u uit voor de plechtige openingszitting van het werkjaar 2016 - 2017 op donderdag 10 november 2016.

Prof. dr. Sabien Lust (UGent, Advocaat) spreekt er als openingsredenaar over de finale geschillenbeslechting door bestuursrechtscolleges.

 

PROGRAMMA

17u.00 - 17u.30: Onthaal met koffie en thee

17u.30 - 18u.00: Verwelkoming en voorstelling jaarverslag 2015 - 2016 door Eddy Storms, Eerste Voorzitter DBRC

18u.00 - 18u.45: Openingsrede: de finale geschillenbeslechting door bestuursrechtscolleges door Sabien Lust, UGent, Advocaat

18u.45 - 20u.00 Receptie

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM
Donderdag 10 november 2016 van 17u.00 tot 20u.00 (onthaal van de deelnemers vanaf 16u.30)

PLAATS
Hendrik Consciencegebouw- auditorium Hadewych 
Koning Albert II – laan 15 
1210 Brussel

INSCHRIJVING
Deelname is kosteloos, maar registratie is verplicht. Inschrijven kan via opleidingen@diekeure.be