Nieuws

  • 11 april 2018
hoogspanning

Info - geen facebook pixel

Beste bezoekers De laatste dagen is er heel wat te doen en te lezen rond het gebruik van de Facebook pixel op websites.  Graag willen we jullie via deze weg even geruststellen. Deze website bevat geen pixel.    
rvvbfront
  • 26 maart 2018

Werfreserve referendarissen en vacature griffiemedewerker

De DBRC legt een wervingsreserve aan voor de functie van referendaris en zoekt een griffiemedewerker-zittingsgriffier. Meer info vindt u op de vacatures-pagina.
rvvbfront
  • 29 augustus 2017

Persbericht - gevangenis Dendermonde - verwerping schorsingsvordering

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Verwerping van de vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van  stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde.
rvvb Brussel
  • 24 april 2017

Procedureverloop wijzigt bij RvVb en MHHC

Het decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcol
mhhcfront
  • 1 maart 2018

Milieuhandhavingscollege wordt Handhavingscollege

Na de inwerkingtreding van de regelgeving inzake de omgevingsvergunning zelf is nu ook deze omtrent de handhaving van de omgevingsvergunning in werking getreden.
rvvb 1
  • 29 augustus 2017

Persbericht - site Essers (Genk) - verwerping schorsingsvordering

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Verwerping vordering tot schorsing voor uitbreiding van industriële site van Essers te Genk
rverkb3
  • 17 november 2016

Persbericht - ontsluitingsweg gevangenis Dendermonde - schorsing

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van tenuitvoerlegging van  stedenbouwkundige vergunning voor ontsluitingsweg van nieuw penitentiair complex te Dendermonde, met vaste brug over Oude Dender
jaarverslag 1617
  • 22 december 2017

Jaarverslag 2016-2017

Via deze link kan u het jaarverslag inkijken van de DBRC over de werkzaamheden tijdens het afgelopen werkjaar 2016-2017.
rvvb 1
  • 11 mei 2017

Persbericht - site Essers (Genk) - verwerping UDN-vordering

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Verwerping vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor uitbreiding van industriële site van Essers te Genk
rvvb5
  • 5 juli 2016

Persmededeling Uplace

Hierna vindt u een persmededeling van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 5 juli 2016, alsook het arrest waarop deze persmededeling betrekking heeft.