Nieuws

  • 20 september 2017
skatepark sportoase

Nieuwe vacature bij de DBRC

De DBRC zoekt een nieuwe griffiemedewerker !  Heb je interesse om ons team te versterken als griffiemedewerker (bachelor in de rechtspraktijk) ? Hier lees je er meer over.
rvvbfront
  • 29 augustus 2017

Persbericht - gevangenis Dendermonde - verwerping schorsingsvordering

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Verwerping van de vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van  stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde.
conferentie
  • 7 augustus 2017

Opleiding "Nieuw DBRC-decreet en procedurebesluit doorgrond" 14 september

Op 14 september organiseert de DBRC, in samenwerking met Die Keure, een opleiding over het nieuw DBRC-decreet en procedurebesluit.
leuven overview
  • 24 april 2017

Procedureverloop wijzigt bij RvVb en MHHC

Het decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcol
rvvb 1
  • 29 augustus 2017

Persbericht - site Essers (Genk) - verwerping schorsingsvordering

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Verwerping vordering tot schorsing voor uitbreiding van industriële site van Essers te Genk
  • 7 augustus 2017

Donderdag 10 augustus griffie uitzonderlijk gesloten

Op donderdag 10 augustus wordt de griffie uitzonderlijk in de namiddag gesloten.
rverkb3
  • 17 november 2016

Persbericht - ontsluitingsweg gevangenis Dendermonde - schorsing

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van tenuitvoerlegging van  stedenbouwkundige vergunning voor ontsluitingsweg van nieuw penitentiair complex te Dendermonde, met vaste brug over Oude Dender
conferentie
  • 18 augustus 2017

DBRC spreekt op "Bemiddeling - Recente ontwikkelingen in België en Nederland, met bijzondere aandacht voor ruimtelijke ordening en leefmilieu "

Op woensdag 13 september gaat Eerste Voorzitter Eddy Storms spreken op het seminarie Bemiddeling - Recente ontwikkelingen in België en Nederland, met bijzondere aandacht voor ruimtelijke ordening en leefmilieu dat georganiseerd wordt door het Sustainability College Bruges.
rvvb 1
  • 11 mei 2017

Persbericht - site Essers (Genk) - verwerping UDN-vordering

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Verwerping vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor uitbreiding van industriële site van Essers te Genk
RvVb lamp en flatgebouw
  • 29 september 2016

Openingszitting DBRC 10 nov 2016

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) ondersteunt en overkoepelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Deze Vlaamse bestuursrechtscolleges bundelen hun krachten sinds 1 november 2014.